Sprawdź poniższą listę kontrolną podstawowych czynności obsługowych, które często są przyczyną rzekomych awarii. Wezwany na miejsce serwis wykona je w pierwszej kolejności a Ty możesz to zrobić sam i cieszyć się ciepłem.

Ciśnienie wody

Sprawdź na manometrze ciśnienie wody w urządzeniu, jeżeli jest za niskie uzupełnij (zwykle 0,8 - 1,5 bar).

Zasilanie elektryczne

Sprawdź prawidłowość podłączenia do instalacji elektrycznej. Jeśli wtyczka przewodu zasilającego znajduje sie w innym gnieździe niż oryginalnie, należy umieścić ją w tym, w którym była pierwotnie.

Regulator

Jeśli do urządzenia jest podłączony regulator sprawdź czy działa i czy jest zaprogramowany. Jeżeli Twój regulator zasilany jest bateriami, sprawdź ich stan.

Komunikaty urządzenia

Sprawdź co pojawia się na wyświetlaczu urządzenia (jeśli posiada) lub jakie lampki się świecą. Zweryfikuj to z opisem w instrukcji urządzenia, spróbuj je odblokować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie lub wciśnięcie przycisku reset.